Martin Korejs z JKR: Nejhůře zvládnutá je v CRM evidence kontaktů

Martin Korejs, ředitel divize Praha společnosti JKR, odpovídá na otázky týkající se trendů v CRM.

Martin Korejs z JKR: Nejhůře zvládnutá je v CRM evidence kontaktů


Martin Korejs, JKRCIO Business World: Objevuje se v oblasti CRM vedle napojení a využívání sociálních sítí nějaký další "žhavý" trend?

Martin Korejs: Zatím jsme se v české praxi s žádnými dalšími módními trendy nesetkali. Většinou se o takových věcech hodně dlouho mluví, než začnou mít reálné využití a skutečné přínosy

Kterou funkci, nebo část práce s CRM mají podle vás podniky obvykle nejhůře zvládnutou - jinými slovy, kde je při práci s CRM typicky prostor pro další zlepšení?

Je to oblast evidence kontaktů. Narážíme na roztříštěnost a nekonzistentnost informací o klientech. Přitom efektivita CRM je mimo jiné závislá především na jednotnosti a komplexnosti informací.

V jaké fázi se dnes u vašich zákazníků nachází využívání sociálních sítí při komunikaci se zákazníky? Využívají je aktivně? Mají stanovena jasná pravidla? Mají sociální sítě napojeny přímo na další systémy (CRM apod.)?

Jedná se o navazování kontaktů určených pro další možné využití v obchodu.

Pro jaký druh komunikace jsou (nebo by měly být) podle vás sociální sítě používány? Je to informování o novinkách, snaha získat přímé prodejní "leady", zpětná vazba, technická podpora nebo něco úplně jiného?

Beru to spíše jako možnost informovat o novinkách a případně sporadicky získávat rychlou zpětnou vazbu.

Je podle vás dnes již i u nás běžné využívání LinkedIn či Twitteru? Nabízíte svým zákazníkům řešení či rady jak tyto sítě využívat?

Ano toto je jedna z cest, které obchodně využijeme.

Máte ve svých produktech zavedeny prvky fungování sociálních sítí - například pro vnitrofiremní komunikaci? Pokud ano, stručně nám je přibližte.

Pro vnitrofiremní komunikaci využíváme nástroje zabudované přímo v systému Byznys ERP – jde o nástroj, který je součástí jednoho z modulů (informace). Je provázán na záznam u klienta a z toho vycházející další postupy a úkoly.

Komentáře