Na termínovaných vkladech a běžných účtech leží stamiliardy korun

S předsedou představenstva jednoho z nejvýznamnějších obchodníků s cennými papíry u nás, s Martinem Kozumplíkem ze společnosti Cyrrus, jsme si povídali nejen o dění na kapitálových trzích a investování.

Na termínovaných vkladech a běžných účtech leží stamiliardy korun


S předsedou představenstva jednoho z nejvýznamnějších obchodníků s cennými papíry u nás, s Martinem Kozumplíkem ze společnosti Cyrrus, jsme si povídali nejen o dění na kapitálových trzích a investování.

Dobrý den, nejprve se podívejme do historie. Kdy a za jakým účelem společnost CYRRUS vznikla?
Společnost CYRRUS byla založena 1.1.1998, nejprve jako společnost s ručením omezeným a v roce 2000 byla transformována na akciovou společnost. Společnost založili tři zkušení makléři, kteří v té době cítili, že potenciál českého kapitálového trhu není vyčerpán. Ačkoliv v té době mnoho obchodníků s cennými papíry končilo svoji činnost, my jsme věřili, že budeme schopni nabídnout jedinečné služby a postupně získat důvěru investorů.

Jaké služby svým klientům nabízíte?
CYRRUS a.s. je univerzálním obchodníkem s cennými papíry, který nabízí velmi širokou paletu služeb. Specializujeme se především na obstarání obchodů s akciemi na Burze cenných papírů Praha a zprostředkování obchodů s investiční certifikáty obchodovanými na německých burzách. Kromě toho obchodujeme na trzích v USA, nabízíme služby emitentům, provádíme dražby cenných papírů, investiční poradenství atd. Zkrátka zaměstnáváme spoustu schopných specialistů, vlastníme všechny potřebné licence ČNB, a tak se nechceme omezovat.

Nabízíte i některé alternativní způsoby investování?
Společnost je držitelem derivátové licence, tudíž můžeme nabízet i deriváty. Nejzajímavější alternativou ke klasické investici do akcií jsou investiční certifikáty, které zažívají v posledních letech v Evropě obrovský vzestup. CYRRUS před měsícem realizoval pro svoje klienty privátní úpis certifikátů na index pražské burzy. Certifikáty jsou pod jménem PX CYRRUS obchodovány na největší německé burze s deriváty – ve Stuttgartu. Naší ambicí je přivést certifikáty i na pražskou burzu.

Pojďme k samotnému názvu společnosti. Proč zrovna CYRRUS? Má to nějakou souvislost s počasím, resp. oblaky?
Ano, název skutečně vychází z označení nejvyšších mraků – cirus. Tvrdé Y a dvojité R jsme si tam přidali, aby byl název údernější. I když bych si mohl vymyslet nějakou zajímavou historku o vzniku názvu, tak skutečnost je velmi prostá – hledali jsme jakékoliv slovo, které dobře vypadá a dobře zní.

Poměrně nedávno došlo nejen ke stěhování do nových prostor, ale i ke změně loga společnosti. Co bylo důvodem?
Společnost dynamicky roste a původní prostory nám přestali vyhovovat jak velikostí, tak dispozicí. Nové kanceláře jsou skutečně reprezentativní, akcentují potřeby makléřské firmy a jsou výrazně prostornější. Kvůli nové adrese bývá nutné změnit veškeré firemní materiály, a tak to byl pro nás dobrý důvod změnit i celkový korporátní styl a modernizovat logo. Také jsme těmito změnami chtěli poukázat na skutečnost, že se CYRRUS definitivně zařadil mezi největší makléřské společnosti v České republice.

Přinesla tato změna korporátního stylu své ovoce?
Změna loga ani změna adresy nové klienty sama o sobě nepřinese. Nicméně zaměstnanci společnosti se jistě cítí lépe na moderním pracovišti a klienti i návštěvníci našich kanceláří vnímají, k jak velké změně došlo. Navíc jsme se pokusili tyto změny mediálně využít a informovat o společnosti. Každopádně na hodnocení dopadů změny image je ještě příliš brzy.

Patříte mezi největší obchodníky s cennými papíry, alespoň pokud jde o objem obchodů. Jaké byly výsledky společnosti v předchozích letech?
CYRRUS patří mezi největší obchodníky na trhu i počtem zaměstnanců, kterých je v současné době již více než šedesát. Z toho zaměstnáváme 25 licencovaných makléřů. S takovým počtem vyškolených profesionálů se může chlubit jen málo společností. Co se týče výsledků v minulých letech, tak zatím se nám daří meziročně zdvojnásobovat objemy obchodů a v posledních třech letech je společnost významně zisková.

Do portfolia služeb společnosti CYRRUS patří i bezplatné semináře. Komu jsou určeny a co se na nich účastník dozví?
Již několik let pořádáme bezplatné semináře o investování do cenných papírů. V současné době organizujeme dva typy seminářů. První je určen nejširší veřejnosti a účastníci se na něm seznamují s možnostmi jak investovat do akcií. Druhý typ je zaměřen na investiční certifikáty a u posluchačů očekáváme základní znalosti o investování. Počet seminářů se každoročně zvyšuje, jen v letošním roce jsme jich již uspořádali 50 a zúčastnilo se jich přes 2000 zájemců v 23 městech po celé České republice a na Slovensku. O semináře je stále slušný zájem.

Co vůbec soudíte o informovanosti, tj. znalostech a investičním povědomí českého obyvatelstva?
Stále existuje značné množství lidí, kteří nemají ani základní povědomí o možnostech investování do cenných papírů. Mnohdy jejich znalosti končí u vzpomínky na kupónovou privatizaci. Nicméně zaznamenáváme v posledních letech velký posun ve vnímání kapitálového trhu. Zejména z důvodu několikaletého růstu cen akcií na pražské burze se o tento typ investic zajímá čím dál více lidí. Právě pro zájemce o informace pořádáme naše semináře, na kterých pomáháme budoucím investorům zorientovat se v problematice. Na druhé straně roste počet poučených investorů, kteří mají poměrně jasnou představu jak investovat a kteří se velmi dobře orientují mezi nabídkami jednotlivých makléřských firem. Ostatně podíl investorů – fyzických osob se na pražské burze zvýšil za poslední roky ze 3 na na 13%.

Přestože investování na kapitálových trzích si mezi drobnými investory získává stále větší popularitu, na termínovaných vkladech a běžných účtech občanů pořád leží stamiliardy korun. Proč tomu tak je? Mohou za to obavy drobných střadatelů z četných krachů finančních institucí, které je provázely v minulosti?
Samozřejmě negativní publicita spojená s krachy makléřských firem ovlivňuje rozhodování investorů. V žádném případě to však není hlavním důvodem, proč leží tolik peněz na účtech v bankách. V České republice není tradice investovat do akcií, jak je tomu například v USA a jak už jsem uvedl výše, velké množství občanů nemá o investování do cenných papírů povědomí. Je třeba zdůraznit, že s investováním do cenných papírů, především do akcií, je spojeno značné riziko, které není mnoho lidí ochotno podstupovat. Co se týče málo rizikových investičních instrumentů, jakými jsou některé typy investičních certifikátů (garantované, diskontní, nebo bonus certifikáty), je bohužel nutno konstatovat, že o jejich existenci nemá řada lidí ani ponětí. Prostřednictvím našich seminářů se snažíme lidem ukázat, že existují zajímavější možnosti, než jsou bankovní termínované vklady nebo investiční fondy.

Jak získat důvěru běžného českého občana?
Na prvním místě je dobrá pověst společnosti a profesionální přístup. Ale to se netýká jen českého občana, to jsou základní předpoklady úspěchu na celém světě. Každý investor by si měl dopředu zjistit informace o společnosti, se kterou chce obchodovat. Měl by si ověřit, zda hovoří s licencovaným makléřem, zda společnost, kterou zastupuje, je držitelem licence obchodníka s cennými papíry. Takové informace lze bez problému zjistit na webových stránkách České národní banky, dříve Komise pro cenné papíry. V současnosti působí na českém kapitálovém trhu množství takzvaných investičních zprostředkovatelů, jejichž znalosti a technické možnosti jsou přinejmenším sporné. Pokud klient platí svému zprostředkovateli 2% poplatku za každý obchod (tedy nákup i prodej), potřebuje růst trhu více než 4%, aby vůbec něco vydělal.

Co vše musí naprostý laik udělat, aby mohl začít investovat do některého z instrumentů prostřednictvím vaší společnosti?
To je skutečně jednoduché. Stačí kontaktovat jakéhokoliv makléře naší společnosti a ten jej bezpečně provede džunglí předpisů a dokumentů, které je třeba znát a vyplnit.

V současné době na tuzemském akciovém trhu panuje určitá nervozita a obavy. Loňských výsledků se tak s největší pravděpodobností nedočkáme. Přesto se zeptám, kdo bude podle vás tahounem burzy pro tento rok a stane se nejúspěšnějším titulem?
Ano, minulé tři roky byly pro pražskou burzu mimořádně ziskové, letos se takového výsledku již téměř stoprocentně nedočkáme, ale ani jsme jej neočekávali. Naši analytici na počátku roku očekávali růst trhu o 15 %, což se nyní jeví jako mírně nepravděpodobné. Stále však věříme, ž český trh skončí na konci roku v plusu. Tahounem burzy je sice stále ČEZ, ovšem procentuelně se letos vyšvihnou menší firmy, nejspíše vyhraje developerské Orco Property Group

V posledních týdnech se české „blue chips" nejednou ocitly v červených číslech a burza výrazně propadla. Ztrácí český akciový trh na atraktivnosti?
To si nemyslím, potenciál na bývalých emerging markets (Polsko, Maďarsko, ČR) stále zůstává. Ekonomiky zde dosahují nadprůměrných růstů HDP, strukturálně se samoočišťují od svých nešvarů (v Maďarsku od vysokého zadlužení, v ČR od chybějících reforem atd.), pomalu naplňují i maastrichtská kritéria a spějí do „náruče“ EMU. Přesuny nejen burzovních spekulantů, ale i strategických investorů směrem do bývalé východní Evropy za levnější pracovní silou a zejména méně rozvinutou ekonomikou, která po spojení se zkušeným investorem rozkvete z ošklivého káčátka v ekonomického tygra, jsou stále obvyklejší. Přesně totiž odpovídají tlaku na snižování nákladů a zvýšení minimálně provozní efektivity podniků. Proto jsou tyto země ideálním cílem i burziánů.

Pocítili jste tento pokles i na chování vašich klientů, např. přechodem z českých akcií na zahraniční akciové trhy či dokonce na jiné instrumenty? Co v této nejisté době radíte svým klientům?
V období poklesu trhů, které právě pociťujeme, je výhodnější chvíli počkat, případně je možné i spekulovat na pokles. Každopádně na tak volatilním trhu, jaký je v těchto dnech, jsou například maržové obchody velmi rizikové a doporučujeme je jen s vyššími zálohami, než je na trhu obvyklé. Necítíme nyní přesun investorů z České republiky na zahraniční trhy. Vždyť dochází ke globálním poklesům, takže by si spekulanti ani příliš nepomohli. Na druhou stranu propady cen jsou velkou výzvou pro investory, protože se otevírá výjimečná příležitost levně nakupovat.

I přes současné drobné problémy patří tuzemská burza mezi nejvýznamnější burzy regionu střední a východní Evropy. Přiblíží se někdy i jejím slavnějším „kolegyním“ ze západu?
Podle tržních kapitalizací se těm největším burzám ani nepřibližujeme a ani v blízké budoucnosti nebudeme. V Praze se obchodují firmy, které jsou buď české klenoty (ČEZ, Komerční banka, Český Telecom) anebo mají alespoň nějakou souvislost s českou ekonomikou (CME, Orco, atd.), srovnávat se velikostí např. s Deutsche Boerse nemá ani logicky smysl.

Ještě nám nakonec prozraďte, zda plánujete další rozšiřování společnosti. Míří CYRRUS přes Brno a Prahu dál do světa?
CYRRUS je ambiciózní společností a rozhodně nemohu říci, že bychom neměli velké plány. Na druhou stranu je nyní nechci prozrazovat. V letošním roce plánujeme ve druhém pololetí jednu významnou inovaci, související se zahraničím, ale bylo by netaktické se o tom rozepisovat podrobněji. Každopádně jsme vždy dosud postupovali krok za krokem a naše inovace nerozmělňujeme do mnoha projektů. Nikdy se nepouštíme do několika zásadních projektů najednou, abychom neztratili dynamiku růstu, která je v posledních letech skutečně vysoká.

Lukáš Buřík,
Materiál připravila redakce serveru Finance.cz

(
http://www.finance.cz)

Komentáře