Vliv CIO poklesl... - 2

Zatímco IT veletrhy zanikají či stagnují, mezinárodní veletrh spotřební elektroniky, International CES v Las Vegas i po více než čtyřiceti letech stále roste.

Vliv CIO poklesl...


První „uhlíkově-neutrální“ veletrh v historii

Zvláštní titul, jímž se letošní ces CES honosil, je na jednu stranu výbornou ukázkou mentality země, která se po letech úporného odmítání diskuze o globálních klimatických změnách doslova zbláznila, na druhou stranu ukazuje, že pokud v globální oteplování věříte a přesto musíte na veletrh cestovat, existuje způsob, jak své hříchy vůči planetě odčinit, či přesněji jak se z nich vykoupit.

Organizátor veletrhu CEA oznámil, že vedle opatření na úsporu energie a přednostního využívání recyklovaných materiálů zajistí také kompenzaci emisí skleníkových plynů, k nimž dochází díky veletrhu (spotřeba energie, transport návštěvníků na výstaviště apod.) formou příspěvků na vysazování lesů a rozvoj alternativních zdrojů energie. Návštěvníkům ve spolupráci s organizací Carbonfound.org nabízí veletrh zjednodušený on-line kalkulátor pro kompenzaci emisí letecké dopravy při převozu na CES. Pro zajímavost příspěvěk pro cestu z Prahy a zpět byl spočítán na 30 dolarů (zajímavé je, že kompenzace podobného výletu u Conservation International vyjde zhruba na dvojnásobek).
Komentáře