Zdeněk Eiselt: ICT se staly komoditou

Jedním z významných partnerů, který se podílí na přípravě každoroční prestižní konference Fórum e-Time pořádané naším vydavatelstvím (její květnový termín se už blíží), je společnost TietoEnator. S jejím ředitelem Zdeňkem Eiseltem jsme hovořili o současných aktivitách firmy i plánech do budoucna.

Zdeněk Eiselt: ICT se staly komoditou


Jedním z významných partnerů, který se podílí na přípravě každoroční prestižní konference Fórum e-Time pořádané naším vydavatelstvím (její květnový termín se už blíží), je společnost TietoEnator. S jejím ředitelem Zdeňkem Eiseltem jsme hovořili o současných aktivitách firmy i plánech do budoucna.

Můžete na úvod stručně představit svou společnost, na jakou problematiku se zaměřuje?
TietoEnator je významná nadnárodní korporace reprezentovaná 15 000 zaměstnanci ve více než pětadvaceti zemích světa. Původní kořeny a nejsilnější zastoupení má v severských zemích, zejména ve Finsku a ve Švédsku. Orientujeme se na poskytování inovačních IT služeb s vysokou přidanou hodnotou, které podporují podnikání našich zákazníků v prostředí digitální ekonomiky. Jednou z našich celosvětově uznávaných silných stránek je to, že známe zákoutí podnikání a denního provozu našich zákazníků a jejich obchodní procesy. Pokud to spojíme s vysokou odborností v oblasti IT a se znalostí nejnovějších technologií, pak si můžeme dovolit ambice být těmi, kdo jako první přinesou nejpokročilejší informační technologie podporující rozvoj zákazníkova byznysu. A to je jedna ze základních hodnot, kterými se v našem podnikání řídíme – přinést prostřednictvím našich IT služeb užitek a konkurenceschopnost našim zákazníkům.

Na jaké segmenty trhu se zaměřuje česká pobočka TietoEnator?
České zastoupení má v současnosti více než 600 zaměstnanců. Obchodně je zaměřeno na telekomunikace, banky, státní správu a segment utilit. Kromě toho poskytujeme některé „meziodvětvové“ kompetence, které jsou využívány dalšími obchodními jednotkami v různých zemích působnosti TietoEnator. Tato obchodní logika je v rámci naší korporace vcelku běžná. Umožňuje totiž sdílení vysoce kvalifikovaných zdrojů na různých projektech a logicky i tedy další šíření a rozvoj kompetencí při zajištění vysoké cenové konkurenceschopnosti. Rovněž tak tento model úspěšně zpřístupňuje ta nejlepší řešení prakticky všem našim zákazníkům globálně úspěšně.

V Ostravě se rozvíjí vaše České softwarové centrum. Kdy vzniklo a jaké úkoly řeší?
České softwarové centrum TietoEnator v Ostravě vzniklo v roce 2004 a velmi rychle se rozrůstá. Dnes má přes 500 lidí a zatím neočekáváme, že by se jeho další růst zpomalil. Středisko poskytuje například služby vývoje softwaru, outsourcingové služby dohledu a provozu ICT, vysoce kvalifikované testovací služby pro nejnovější technologie apod. Spektrum činností centra je poměrně široké, stejně jako seznam zákazníků, kteří jeho služeb využívají.

Významným segmentem, na který se TietoEnator zaměřuje, je oblast telekomunikací. Jaké jsou ambice firmy v tomto resortu?
TietoEnator je v ČR přítomna i prostřednictvím obchodní oblasti Telecom & Media. Ta má se svými 5 000 lidmi ambice hrát významnou roli mezi globálními poskytovateli IT služeb pro telekomunikace, a to v celém hodnotovém telekomunikačním a mediálním řetězci. To znamená, že chceme být partnerem všem subjektům od výrobců síťových prvků (Nokia, Siemens, Ericsson) až po operátory (TeliaSonera, Telefónica, KPN, Slovak Telekom, TDC, Telecom Italia, Telenor a řada dalších) a poskytovatele obsahu. Prostřednictvím vlastních zdrojů i rozsáhlých partnerství nabízíme našim zákazníkům služby výzkumu, vývoje produktů, konzultační služby a služby vývoje a integrace systémů. V oblasti bezdrátové komunikace a technologií můžeme již dnes opodstatněně tvrdit, že jsme globálním hráčem na tomto poli.

V České republice rovněž působí Globální kompetenční centrum TietoEnator pro CRM Siebel. Můžete o něm říci něco bližšího?

To je poměrně čerstvá novinka. I když toto centrum nevznikalo na „zelené louce“, ale navazuje na několikaletou zkušenost a kompetence zdejšího týmu, oficiálně bylo o jeho nadnárodním charakteru a s tím souvisejícím rozvoji rozhodnuto v červnu letošního roku. TietoEnator má tak Globální kompetenční centrum pro CRM Siebel s vedením a hlavním personálním zázemím v ČR a s působností po celé Evropě, a to zejména pro zákazníky z řad telekomunikačních operátorů. Bude poskytovat konzultační, implementační a provozní služby spojené s technologií Siebel, která je dnes již vlastněná společností Oracle. Do konce tohoto roku má centrum mít 30 lidí, v průběhu příštího roku by pak jejich počet měl vzrůst alespoň na 60.


---------------------------------------------------
Ing Zbyněk Eiselt (nar. 1966) vystudoval obor technická kybernetika na FEL VŠSE v Plzni. Po absolvování v roce 1989 pracoval jako samostatný analytik – programátor a projektový manažer ve společnosti Vodní stavby Praha, v Temelíně. V roce 1993 se stal ředitelem plzeňské pobočky společnosti ISS Czech, a působil zde současně jako projektový manažer. V době jeho působení se pobočka rozrostla z původních tří na 20 pracovníků a realizovala řadu významných projektů.
V roce 1998 byl jmenován výkonným ředitelem ISS Czech se sídlem v Českých Budějovicích. Definoval a implementoval novou podnikovou strategii, společnost pod jeho vedením začala dosahovat růstu všech ekonomických ukazatelů a připravovat se na vstup strategického partnera.
V roce 2001 se stal předsedou představenstva a ředitelem nově vzniklé akciové společnosti TietoEnator. V letech 2003–2004 absolvoval TietoEnator IMD Development Program na Institute for Management Development v Lausanne ve Švýcarsku. Hovoří anglicky, německy a rusky.
Zbyněk Eiselt je finalistou soutěže Manažer roku 2002 a byl vyhodnocen jako Manažer odvětví zpracování dat za rok 2002. Od roku 2003 je členem výboru České manažerské asociace. Je ženatý, má dvě děti.


Foto: TietoEnator
Komentáře