Babylonská věž

Babylonská věž


Budování informační společnosti mně občas připomíná pokus postavit babylonskou věž. Díváme se nahoru, nevíme, co stavíme a mluvíme přitom málo srozumitelnými nebo nesrozumitelnými jazyky. V tomto přesvědčení mě utvrdila publikace „101 klíčových pojmů z oblasti informačních technologií“.

Nebudu teď komentovat klíčový pojem „SAP“ zařazený jedním ze sponzorů, ale spíše to, jak jsou jednotlivá slova nebo sousloví „přeložena“ do několika vět nebo odstavců. V nich se autoři úspěšně nebo marně ale hlavně dlouze snaží vysvětlit a popsat pro „ET mimo IT“ význam toho či onoho pojmu nebo akronymu. Pokus marný neboť denně přibývají nové a v propadlišti IT dějin mizí staré. Překlady z angličtiny připomínají první lokalizace programovacích jazyků a aplikací. Nikdo také přesně neví, co tím básník chtěl říci. Nakonec i pro Angličany existuje slovník překládající shakespearovskou angličtinu do novodobé.

Zdá se, že jazykové hranice vytvoří nové komunity, které si rozumí jen mezi sebou. Jedna je technická, kde se banneruje, googluje, javuje, druhá je totálně mimo. Další skupina jsou tvůrci marketingových oparů, vnucující nám nové nezbytné IT hračky s úžasným výkonem, tvarem nebo barvou. Pak tu jsou výrobci oblaků bez obsahu – obchodní inteligence, znalostní ekonomika, informační dálnice a další podobné kontroverzní novotvary. Zatím chybí jen skupina kompletující čtyřznaková anglická slova – i-shit, e-bullshit a podobně. Nebo, že bych se mýlil a některé produkty už do této kategorie patří?

Foto: Martin Faltus

Komentáře