Propojování roztříštěné infrastruktury - 3

Systémová integrace na úrovni informačního systému má za úkol sladit definici a správu požadavků, které vznášejí jednotlivé obchodní jednotky (BU, business units) na odpovídající aplikace.

Propojování roztříštěné infrastruktury


Sdílené služby EJB

Mezi sdílené služby, zajišťované na úrovni vrstvy obchodní logiky komponentami zvanými EJB (Enterprise JavaBeans), patří podle J2EE specifikace:

  • správa transakcí
  • zajištění bezpečnosti (JCE, JAAS)
  • kontrola souběžných přístupů
  • vystavení obchodních rozhraní jako webových služeb
  • perzistence objektů
  • spuštění komponent v aplikačním serveru
  • podpora událostí v JMS
  • jmenné a adresářové služby (JNDI)
  • vzdálené volání procedur s použitím RMI-IIOPKomentáře