SOA: Inteligentní řešení

V posledních letech nesčetněkrát zmiňovaná informační epocha s sebou přináší stále náročnější požadavky na organizace a jejich procesy. Jednou z klíčových vlastností úspěšné moderní organizace je schopnost dělat rozhodnutí. Tato rozhodnutí musejí být uskutečněna ve velmi krátkém čase, současně musejí být korektní a v neposlední řadě musejí být uskutečňována na všech hierarchických úrovních organizace – od strategických rozhodnutí top managementu až k operativním rozhodnutím obchodních zástupců a operátorů na kontaktních centrech.

SOA: Inteligentní řešení


V posledních letech nesčetněkrát zmiňovaná informační epocha s sebou přináší stále náročnější požadavky na organizace a jejich procesy. Jednou z klíčových vlastností úspěšné moderní organizace je schopnost dělat rozhodnutí. Tato rozhodnutí musejí být uskutečněna ve velmi krátkém čase, současně musejí být korektní a v neposlední řadě musejí být uskutečňována na všech hierarchických úrovních organizace – od strategických rozhodnutí top managementu až k operativním rozhodnutím obchodních zástupců a operátorů na kontaktních centrech.


Celý materiál si můžete stáhnout zde (PDF, 320 KB).


Výše uvedený dokument je ve formátu PDF. Ke čtení proto potřebujete program Adobe Acrobat Reader. Pokud ho nemáte nainstalován, jeho volnou verzi si stáhnete zde.Komentáře