SOA: Jako blesk

SOA: Jako blesk


Ve vysoce konkurenčních odvětvích je rychlost zavádění nových IT produktů a služeb na trh klíčová z hlediska úspěšnosti firmy. Nové produkty ovšem nelze implementovat bez zajištění kvalifikované podpory a flexibilní reakce na neustále se měnící procesy uživatelů. Odpovědí na tyto výzvy je moderní přístup tvorby aplikací nazývaný architektura založená na službách – Service Oriented Architecture (SOA).


Celý materiál si můžete stáhnout zde (PDF, 140 KB).


Výše uvedený dokument je ve formátu PDF. Ke čtení proto potřebujete program Adobe Acrobat Reader. Pokud ho nemáte nainstalován, jeho volnou verzi si stáhnete zde.

Komentáře