Překvapivé rozhodnutí Soudní dvora EU: můžete požádat Google o vymazání výsledků s odkazy na osobní údaje

Soudní výrok se samozřejmě netýká pouze Googlu, ale všech vyhledavačů. Ty jsou podle názoru evropského soudu zpracovateli osobních údajů.

Překvapivé rozhodnutí Soudní dvora EU: můžete požádat Google o vymazání výsledků s odkazy na osobní údaje


Google je znám tím, že do svého algoritmu vyhledávání a zobrazování výsledků si nedá mluvit a že proti tomu jak a kde se vaše stránky nebo informace o vás objeví ve výsledcích vyhledávání není odvolání. Přístup dominantního vyhledavače je pragmatický a neplatící uživatele svých služeb považuje ne za zákazníky, ale za něco, co jako zboží (target audience) prodává inzerentům. S tím se ovšem již v roce 2010 nesmířil Mario Costeja González. Ve výsledcích se totiž na dotaz obsahující jeho jméno objevovaly i odkazy na 12 let staré novinové články, které se týkaly aukce jeho nemovitostí s souvislosti s jeho finančními problémy a současně uváděly jeho osobní údaje - viz archiv časopisu

Gonzáles, který mezitím své závazky vyrovnal, se obrátil na příslušnou (španělskou) agenturu na ochranu dat AEPD (Agencia Española de Protección de Datos) a žádal dvojí: jednak stažení předmětný on-line článků časopisu  La Vanguardia (nebo jejich úpravu tak, aby neobsahovaly jeho osobní údaje), jednak odstranění odkazů na stránky s osobními údaji z výsledků vyhledávání.

AEPD vyhověla stěžovateli jen částečně. V případě časopisu La Vanguardia stížnost zamítla s tím, že zveřejnění proběhlo podle práva. Ovšem v případě Googlu dala stěžovateli zapravdu a požadovala aby Google Spain, resp. Google Inc. Gonzálesovi vyhovělo. Google se s tím nesmířil a odvolal se k soudu a požadoval rozhodnutí AEPD zrušit. Španělský soud se dotázal Evropského soudního dvora na jeho právní stanovisko. A ten celkem překvapivě (nejen pro Google) rozhodl zase ve prospěch původního stěžovatele. Ve svém stanovisku konstatoval, že systematickým sbíráním údajů na internetu se vyhledávač stává zpracovatelem osobních údajů. Googlu nepomohl ani argument, že ke zpracování dat dochází mimo území Španělska. Soud celkem logicky označil pobočku Google Spain jako místní provozovnu, která za funkci služby na španělském území odpovídá.  

Soudní rozhodnutí se týká pouze vyhledávání na základě jména osoby. Ty mohou požadovat, aby taková vyhledávání nebyla propojena s osobně citlivými údaji. Vyhledavače jako zpracovatelé osobních údajů mají povinnost odkazy na takové informace z výsledků vyhledávání odstranit, a to i v případě, že odkazované stránky s takovými informacemi stále existují. Soud ovšem současně stanovil výjimku, že uvedené ochrany se nemohou dovolávat osoby veřejně činné, jako jsou třeba politici. Tam je totiž naopak veřejným zájmem, abychom mohli co nejvíce údajů dohledat.

Čtěte také:
→ Spor Oracle vs. Google: API může být chráněno autorským právem
Oracle je několik let ve sporu s Googlem ohledně Java API, který Google použil ve svém operačním systému Android. Poslední výrok soudu dal za pravdu Oraclu a může mít obecný dopad na softwarový průmysl.
→ 6 technologických trendů, které změní rovnováhu sil ve prospěch velkých firem
Dokonalé zvládnutí digitálních technologií je stále zásadnější pro konkurenceschopnost firem. Doba inovativních start-upů pravděpodobně brzo skončí.

G+


Úvodní foto: © rangizzz - Fotolia.com
Komentáře