Digitální rentgen Canonu odhalil tajemství starověkého Egypta

Expedice televizní stanice Discovery Channel, které se pravděpodobně podařilo identifikovat mumii Nefertiti, použila při svém výzkumu první přenosný digitální radiografický (DR) systém na světě, který vyvinuli specialisté ze společnosti Canon. Rentgen je nejlepší prostředek, kterým lze mumii zkoumat, protože je nejméně invazivní a představuje nejmenší riziko narušení zkoumaného předmětu.

Digitální rentgen Canonu odhalil tajemství starověkého Egypta


Expedice televizní stanice Discovery Channel, které se pravděpodobně podařilo identifikovat mumii Nefertiti, použila při svém výzkumu první přenosný digitální radiografický (DR) systém na světě, který vyvinuli specialisté ze společnosti Canon. Rentgen je nejlepší prostředek, kterým lze mumii zkoumat, protože je nejméně invazivní a představuje nejmenší riziko narušení zkoumaného předmětu.

Zařízení CXDI-31 společnosti Canon je unikátní svou mobilitou a bylo jediným systémem na světě, který egyptologům, vedeným Dr. Joann Fletcherovou, umožnil probádat vnitřní prostor hrobky bez hnutí se zkoumanými objekty a na místě okamžitě zhotovit snímky neidentifikovaných mumií. Egyptská hrobka (KV35) se nachází v Údolí králů v Luxoru – starověkém královském pohřebišti.
V minulosti bylo obvykle nutné mumie z hrobek vyjmout a převést je do nemocnice, kde byly zrentgenovány klasickou metodou, při které se nejdříve vyvolal rentgenový film a poté byl snímek vyhodnocen. Nové rentgenové zařízení s plochou obrazovkou společnosti Canon umožnilo rentgenologům a vědcům podílejícím se na tomto projektu okamžitě vytvořit trojrozměrnou kostru mumifikovaného těla a zároveň provést animaci, která umožnila náhled do vnitřku mumie. To egyptologům a specialistům na lidské ostatky poskytlo nové možnosti zkoumání těchto tajemných objektů.

Přednosti této technologie, která poskytuje diagnostické snímky špičkové kvality, mobilitu, odolnost a schopnosti okamžitě snímat a zobrazovat obrázky, byly hlavními důvody, proč byla společnost Canon přizvána k účasti na expedici do Egypta.


Ke svému úžasu měl tým expertů z oboru soudního lékařství vysoce kvalitní digitální snímky k dispozici na řídícím počítači Canon pouhé tři sekundy po snímání. Díky zařízení CXDI-31 společnosti Canon se mohla Dr. Fletcherová a tým složený z radiologů, expertů na zkoumání starověkých lidských ostatků, archeologů, chemiků a specialistů na konzervaci zaměřit na oblasti zvláštního zájmu, jako byly šperky a nepatrné trhlinky, a poté je zvětšit a provést zdokonalení obrazu bez viditelné ztráty detailů.

Digitální rentgenový přístroj odhalil malý počet zlatých korálků v dutině polámaného hrudního koše odlité ve tvaru typickém pro příslušníky královského rodu (ke kterým patřila také Nefertiti). Má se za to, že korálky upadly, když zloději hrobek z jejího těla šperky strhávali. Anatomie pánve prokázala, že jde o ženu, a rentgen páteře odhalil přítomnost skoliózy v bederní oblasti. Skutečnost, že jde o dospělého jedince, dokazují srůsty všech epifyzárních spojů.

„Dokončili jsme rentgenové snímkování u všech tří mumií nalezených v hrobce a budeme tedy moci vyjasnit jejich příbuzenské vztahy, choroby, zdravotní stav, zranění a možná i příčiny jejich smrti“, řekla Dr. Fletcherová. „Rentgenování mumie, o které se domnívám, že jde o Nefertiti, nám také poskytuje jedinečnou příležitost provést rekonstrukci jejího proslulého obličeje.“
James Leipnik, vedoucí Communication and Corporate Relations, Canon Europe, řekl: „
Nikdy by nás nenapadlo, že systém, který jsme vyvinuli pro využití ve zdravotnictví 21. století, bude sloužit při zkoumání mumie či napomůže odhalení tajů starověkého Egypta. Naše účast v tomto vzrušujícím a historicky významném projektu je pro Canon velkým úspěchem.“

Výzkum pomocí rentgenu byl proveden i v jiných egyptských královských hrobkách. Tento postup se proslavil zvláště v 60. letech, kdy se používaly staré techniky rentgenování na mumii Tutanchamóna. V 70. letech byly použity na lebkách dvou ze tří mumií nalezených v hrobce KV35. Nyní je to poprvé, kdy bylo použito toto špičkové digitální rentgenové zařízení společnosti Canon.

-------------------
První přenosný digitální rentgenový systém
Digitální rentgenový přístroj CXDI-31 vyvinutý společností Canon v roce 2000 je prvním přenosným digitálním rentgenovým diagnostickým (DR) systémem na světě. Byl vytvořen s cílem poskytnout nemocnicím nezbytnou mobilitu umožňující stanovovat diagnózy u takových pacientů, jako jsou novorozenci, nebo v případech ortopedických či traumatologických vyšetření, kdy mají pacienti omezenou schopnost pohybu.

Komentáře