Efektivnější cesta k firemnímu vzdělávání - 2

V prostředí firemního vzdělávání se často nelze spoléhat jen na vysokou míru motivace ke studiu u zaměstnanců. Pokročilé e-learningové vzdělávací systémy proto nabízejí i kontrolu studia ze strany manažera vzdělávání a možnost sledovat nejen výsledky studia, ale i...

Efektivnější cesta k firemnímu vzdělávání


Samo vymezení e-learningu není jednoznačné a lze do něj zahrnout více rozdílných způsobů vzdělávání. Existují jak pojetí e-learningu jako nástroje jakéhokoli vzdělávání, kde má určitý podíl výuka pomocí PC, tak pojetí e-learningu jako řízeného studia (tzv. LMS = learning management system). Je tedy možné se setkat s e-learningem, který má formu prezentace určitého materiálu na CD nebo DVD, stejně jako s rozsáhlými interaktivními systémy.

Se silnou pozicí v korporátní sféře se e-learning neustále rozvíjí. Podle analytické společnosti Global Industry Analysts by celosvětově hodnota trhu s e-learningem v roce 2010 měla překonat 55 miliard dolarů. Nejvíce je trh rozvinutý v USA (v loňském roce v hodnotě 17,5 miliardy dolarů), zatímco Evropa a Japonsko v porovnání se Spojenými státy ztrácejí (adopce e-learningu v USA dosahuje kolem 60 % trhu, zatímco v Evropě je to kolem 15 %. V roce 2010 by tento poměr celosvětově měl čítat mezi 15–30 %. O tom, jak razantně se e-learning rozvíjí, vypovídá i studie IDC, jež odhadla velikost amerického trhu v roce 2000 na 2,3 miliardy dolarů.
Komentáře