Historie Motoroly - 4

Společnost, která jako první uvedla na trh mobilní telefon, je dnes druhým největším výrobcem těchto přístrojů. Leckoho možná překvapí, že známé logo netopýřích křídel ve tvaru velkého „M“ se nejprve objevovalo na radiopřijímačích, vysílačkách...

Historie Motoroly


Six Sigma je strukturovaná metodologie pevně založená na přesných datech, sloužící k eliminování defektů, ztrát či problémů v řízení jakosti ve všech směrech výroby, služeb nebo dalších obchodních aktivit. Je založena na kombinaci ustálených technik statistického řízení jakosti, jednoduchých i pokročilých metod analýzy dat a systematického tréninku všech osob v organizaci, jež se zabývají aktivitami a cíli určenými Six Sigma.

Metodologie byla vyvinuta v 80. letech minulého století společností Motorola a poté převzata mnoha dalšími firmami (např. General Electric, AlliedSignal, Nokia, ABB a dalšími). Termín Six Sigma (ochranná známka společnosti Motorola) zdůrazňuje objektivní statistický přístup, konkrétně je cílem dosáhnout rozpětí šesti sigma mezi dolním a horním „specifikačním limitem“. Pokud použijeme známou Gaussovu (normální) křivku, Six Sigma se snaží vytlačit počty defektů a problémy kvality na úplné konce tohoto rozdělení. Dosáhnout „cíle Six Sigma“ znamená to, že podnikový proces nesmí produkovat více jak 3,4 defektu na milion případů (přičemž jako „defekt“ je třeba chápat jakýkoliv druh neakceptovatelného výstupu procesu). Také je samozřejmé, že základním statistickým nástrojem v přístupu Six Sigma je kalkulátor Six Sigma, pomocí kterého lze spočítat počet defektů pro daný sigma proces – jeden, dva… až šest. Ovšem nezbytné jsou i daleko komplexnější analytické techniky používané v různých fázích procesu (v závislosti na jeho podstatě). Síla Six Sigma leží v empirickém přístupu, pevně založeném na přesných datech (a používajícím kvantitativní měření systému), směřujícímu ke zlepšení kvality a redukci variability. Toho je dosaženo pomocí tzv. projektu zlepšování Six Sigma, který je založen na Six Sigma DMAIC, sekvenci kroků Definice-Měření-Analýza-Zlepšování-Řízení.

Více informací o Six Sigma lze nalézt ve dvou základních knihách: Six Sigma: The Breakthrough management Strategy (2000) od M. J. Harryho a P. Schroedera a The Six Sigma Handbook (2001) od T. Pyzdeka. V překladu je dostupná kniha Zavádíme Metodu Six Sigma (TwinsCom), jejímiž autory jsou Peter S. Pande, Robert P. Neuman, Roland R. Cavanag. Tuto knihu zařadil časopis Forbes mezi 20 knih, které v posledních dvaceti letech nejvíce ovlivnily management firem.
www.six-sigma.cz
Komentáře