Historie Netscape Communications Corporation - 2

Když Tim Berners-Lee v roce 1989 představil svou koncepci World Wide Webu, nemohl předpokládat, že toto hypertextové řešení promění svět. V krátké době se tak zpřístupnil internet milionům uživatelů, jejichž počet rok od roku exponenciálně narůstal.

Historie Netscape Communications Corporation


Osobnosti Netscape

Marc Andreessen (1971), americký softwarový inženýr a podnikatel, spoluzakladatel společnosti Netscape Communications Corporation. Vystudoval University of Illinois, při práci v National Center for Supercomputing Applications (NCSA) se seznámil s World Wide Webem; společně se svými spolupracovníky vytvořil první prohlížeč s grafickým rozhraním NCSA Mosaic. Na základě těchto zkušeností založil s J. Clarkem společnost Mosaic Communications, později přejmenovanou na Netscape Communications Corp. Po akvizici Netscapu krátce působil ve společnosti AOL; později byl ředitelem softwarové společnosti Opsware (akvírována společností Hewlett-Packard). V roce 2005 založil společně s Ginou Bianchini internetovou sociální síť Ning (www.ning.com), kde působí dodnes.

James H. Clark (1944), americký počítačový vědec a podnikatel, spoluzakladatel společnosti Netscape Communications Corporation. Vystudoval fyziku a počítačovou vědu na University of New Orleans a University of Utah. V letech 1979–1982 přednášel na Stanfordově univerzitě. V roce 1982 založil společně s Abbeyem Silverstonem a několika studenty společnost Silicon Graphics – společnost se zaměřila na vývoj softwaru a hardwaru určeného pro akceleraci trojrozměrného zobrazení; nyní se prosazuje zejména v oblastech nejnáročnějších výpočtů, jako je například zpracování obrazu při mozkové chirurgii, účinné vyhledávání naftových pramenů, studium globálního klimatu, poskytování technologií pro bezpečnost a obranu apod. V letech 1994–1998 prezident Netscape Communications Corporation. Po úspěchu Netscapu na burze se jeho pozornost obrátila k biotechnologiím, v letech 1996–2000 byl prezidentem Healtheon/WebMD. Od roku 2000 je ředitelem spolčenosti DNA Sciencis a od roku 2001 předsedou správní rady společnosti Neoteris.

Eric Bina (1964), americký programátor, jeden z prvních zaměstnanců Netscape Communications Corporation. Vystudoval počítačovou vědu na University of Illinois; společně s Markem Andreessenem vytvořili Mosaic, první široce využitelný webový prohlížeč. Později řídil práci na vývoji Netscape Navigatoru.

Brendan Eich (1961), americký programátor, tvůrce skriptovacího jazyka JavaScript. Absolvoval obor počítačová věda na University of Illinois. Svoji kariéru začal ve společnosti Silicon Graphics, kde pracoval jako programátor od roku 1986; později pracoval v Netscape Communications Corporation, kde v roce 1995 vytvořil JavaScript pro prohlížeč Netscape Navigator. V roce 2003 spoluzakládal Mozilla Foundation, kde nyní – po založení Mozilla Corporation – působí jako CTO (Chief Technical Officer).
Komentáře