Historie Oracle Corporation - 5

Larry Ellison, zakladatel a dlouholetý výkonný ředitel společnosti Oracle Corporation nedávno sebevědomě prohlásil „Oracle má šanci stát se nejdůležitější softwarovou společností na světě.

Historie Oracle Corporation


Programovací jazyk SQL, dotazovací jazyk používaný pro práci s daty v relačních databázích, se stal univerzálním standardem pro přístup k datům. Zkratka SQL je někdy dokonce používána jako synonymum pro databáze. Zahrnuje v sobě nástroje pro tvorbu databází (tabulek) a dále nástroje na manipulaci s daty (vkládání dat, aktualizace, mazání a vyhledávání informací).

SQL patří mezi tzv. deklarativní programovací jazyky, což znamená, že jeho kód nepíšeme v žádném samostatném programu (jako by tomu bylo například u jazyka C nebo Pascal), ale vkládáme jej do jiného programovacího jazyka, který je procedurální.

Počátky vývoje SQL sahají do druhé poloviny 70. let 20. století, kdy z podnětu prací britského počítačového vědce Edgara Codda probíhal v IBM výzkum relačních databází. Protože bylo nutné vytvořit sadu příkazů pro ovládání těchto databází, vznikl jazyk Sequel (Structured English Query Language). Cílem bylo vytvořit jazyk, ve kterém by se příkazy tvořily syntakticky co nejblíže přirozenému jazyku (angličtině). K vývoji jazyka se pak přidaly další firmy. V roce 1980 uvedla na trh firma Relational Software, Inc., (dnešní Oracle Corporation) relační databázovou platformu Oracle databáze V2. IBM uvedla rok nato nový systém SQL/DS a v roce 1983 systém DB2. Dalšími systémy byly například Progress, Informix a Sybase. Ve všech těchto systémech se používala varianta jazyka Sequel, který byl přejmenován na SQL.

Relační databáze byly stále významnější, což vyvolalo nutnost jejich jazyk standardizovat. Americký institut ANSI chtěl původně vydat jako standard zcela nový jazyk RDL. SQL se však již jako standard prosadil a ANSI nezbývalo, než založit nový standard na tomto jazyku. Byl označován jako SQL-86 podle roku, kdy byl přijat. V dalších letech se ukázalo, že SQL-86 obsahuje některé nedostatky a naopak v něm nejsou obsaženy některé důležité prvky týkající se hlavně integrity databáze. V roce 1992 byl proto přijat nový standard SQL-92 (někdy se uvádí SQL2). Zatím nejnovějším standardem je SQL-99 (SQL3), který reaguje na potřeby nejmodernějších databází s objektovými prvky.

Více informací:

www.sql.org

www.w3schools.com/sql/default.asp

interval.cz/clanky/databaze-a-jazyk-sql

Oracle Database 10g Express Edition je nejnižší edicí světoznámého databázového serveru, který se proslavil především v oblasti zpracování velkých objemů dat a podporou prostředí s vysokými počty transakcí a vysokými požadavky na zabezpečení dat. Na rozdíl od vyšších verzí je Express Edition poskytována zdarma – a to jak pro vývoj, tak i produkční nasazení. Zároveň je možné ji i volně distribuovat, například s vámi vytvořenou aplikací. Je samozřejmé, že Express Edition je oproti vyšším edicím omezena jak funkčně, tak i z pohledu možného nasazení – lze ji využít pro správu maximálně 4 GB dat a bez ohledu na velikost serveru využije vždy výkon maximálně 1 CPU a 1 GB RAM.

Express Edition sdílí s ostatními edicemi stejné jádro databázového serveru včetně mechanismů řízení přístupu, které umožňují efektivně zvládat vysoké počty transakcí s minimem vzájemného blokování. Základem je zamykání záznamů na úrovni řádků a tzv. Multi-Version Read Consistency, mechanismus, který zajišťuje, že nedochází k vzájemnému blokování zápisových a čtecích operací.

Stejně jako vyšší edice nabízí i Express Edition možnost implementace datové logiky v uložených procedurách a široké škále triggerů vytvářených v osvědčeném jazyce PL/SQL, nebo nově na platformě Windows i v prostředí .Net. Vedle podpory běžných strukturovaných dat nabízí i širokou podporu pro práci s XML a podporuje i fulltextové vyhledávání v dokumentech různých formátů včetně souborů MS Office či PDF. Obsažena je také funkcionalita Oracle Locator pro práci s prostorovými daty.

Více informací:

download.oracle.com/docs/cd/B25329_01/doc/admin.102/b25610/toc.htm

www.oracle.com/global/cz/database/express_edition.html
Komentáře