Historie Texas Instruments - 3

Za vznikem společnosti Texas Instruments, jedné z nejvýznamnějších amerických polovodičových a elektronických firem, stál objev ropy ve státech Texas a Oklahoma.

Historie Texas Instruments


Eugene McDermott (1899–1973), americký fyzik a podnikatel, spoluzakladatel GSI a TI. Pracoval v Goodyear Rubber Company a Western Electric Company, při zaměstnání vystudoval inženýrství na newyorské Columbia University. Z New Yorku se odstěhoval do Texasu, kde spoluzaložil Geophysical Service a později i Texas Instruments. V letech 1941–1946 působil také jako konzultant v Kanceláři pro vědecký výzkum a vývoj námořnictva Spojených států (Office of Scientific Research and Development). Prosazoval, aby se TI věnovala i vývoji nových výukových technologií; byl rovněž významným filantropem (se svojí manželkou Margaret věnoval miliony dolarů různým vzdělávacím střediskům a univerzitám).

John Erik Jonsson (1901–1995), americký podnikatel a politik, spoluzakladatel TI. Vedle vysokých funkcí v TI byl čtyřikrát zvolen starostou města Dallas. Stejně jako další zakladatelé TI byl známým filantropem: v Dallasu založil a financoval městskou knihovnu (J. Erik Jonsson Central Library). Je po něm pojmenována technická větev Rensselaer Polytechnic Institute (Jonsson Engineering Center).

Patrick E. Haggerty (1914–1980), americký elektroinženýr a podnikatel, spoluzakladatel TI. Vystudoval Marquette University School of Electrical Engineering. V období 2. světové války pracoval v armádním výzkumu, odkud přešel do GSI. Po transformaci společnosti na TI se zasloužil o rozšíření její orientace na polovodiče a elektronická zařízení. Prosazoval vývoj armádních technologií.

Jack St. Clair Kilby (1923–2005), americký vědec. Během práce ve výzkumném středisku TI vynalezl v roce 1958 integrovaný obvod. V téže době učinil stejný objev Robert Noyce pracující ve společnosti Fairchild Semiconductor. Kromě integrovaného obvodu je Kilby vynálezcem přenosné kalkulačky a termální tiskárny užívané v datových terminálech. Celkem obdržel 60 patentů; podílel se na vývoji mikročipů, počítačů, vesmírných sond, vybavení přístrojů pro lékařskou diagnostiku a například i videoher. Po roce 1970 Kilby z TI odešel (resp. působil tam už pouze jako konzultant) a pracoval jako nezávislý badatel a vynálezce. V letech 1978–1985 působil jako profesor elektroinženýrství na texaské A&M University. V roce 2000 obdržel Nobelovu cenu za fyziku (společně s dalšími dvěma vědci). Je po něm pojmenováno výzkumné centrum TI. Získal též další četná ocenění za průkopnické práce na polovodičových integrovaných obvodech, např. Národní medaili za vědu (1970).

Morris Chang (*1931), čínský vědec a podnikatel. Absolvoval Massachusettský technologický institut (BS, MS) a Stanfordovu univerzitu (Ph.D.). V TI pracoval v polovodičové sekci v letech 1958–1983, výrazně napomohl tomu, že se společnost stala světovým dodavatelem integrovaných obvodů. Když TI v roce 1984 opustila trh s osobními počítači, považoval to za osudnou chybu a ze společnosti odešel do General Instrument. Od roku 1987 působil jako prezident a CEO společnosti Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, kterou spoluzakládal.
Thomas J. Engibous (*1954), americký manažer, ve letech 1996–2004 CEO Texas Instruments. Vystudoval Purdue University v Illinois. V TI pracuje od roku 1976, po řadu let úspěšně vedl polovodičovou sekci. V roce 1996, kdy se společnost dostala do potíží, nastoupil na pozici CEO; k jeho strategii patřilo, aby se TI zaměřila na polovodiče. Z tohoto důvodu se rozhodl k prodeji ztrátových divizí. Se svou strategií slavil úspěch: do roku 2000 se mu podařilo získat takřka polovinu světového trhu s DSP.
Komentáře