IBM a ČVUT vyhlásily vítěze soutěže IBM Student Research Projects

Kromě finanční odměny soutěž přinesla studentům i praktické zkušenosti a možnost podílet se na výzkumech centra pro výzkum a rozpoznávání hlasu společnosti IBM v Praze.

IBM a ČVUT vyhlásily vítěze soutěže IBM Student Research Projects


Společnost IBM Česká republika a České vysoké učení technické v Praze ocenily výzkumné projekty již šestého kola soutěže IBM Student Research Projects.

Kromě finanční odměny soutěž přinesla studentům i praktické zkušenosti a možnost podílet se na výzkumech centra pro výzkum a rozpoznávání hlasu společnosti IBM v Praze.

Do šestého kola studenti přihlásili 21 projektů, ve kterých řešili zadání vycházející z konkrétních potřeb a zájmů výzkumných pracovišť vysoké školy a IBM. Studenti si však mohli vybírat témata i z jiných oborů a dané problémy dále rozpracovat formou semestrálních, bakalářských či diplomových prací.

Práce na projektu v sobě zahrnuje detailní dokumentaci všech kroků a následně prezentaci výzkumu před porotou. Studenti pracují v týmech a průběžné výsledky konzultují přímo s pracovníky IBM. Vítězové, které určuje odborná porota složená ze zástupců ČVUT a IBM, obdrží finanční odměnu a ti nejlepší získají možnost pracovat formou odborných stáží ve společnosti IBM.

„Z hlediska vysoké školy je důležitým aspektem zmíněného programu skutečnost, že studenti oceňují možnost práce na reálných problémech přicházejících z praxe - v daném případě z prostředí významné mezinárodní firmy,“ dodává Prof. Ing. Pavel Slavík, CSc., profesor katedry počítačů Elektrotechnické fakulty ČVUT.

Porota vybrala a ocenila výzkumné práce v hlavní kategorii a dále v samostatné kategorii Cell (kategorie prací zabývajících se problematikou Cell procesorů). V loňském roce IBM poskytla katedře počítačů Elektrotechnické fakulty ČVUT servery a simulátory procesorů Cell, studenti na nich vyvíjejí a testují řadu algoritmů z oblasti umělé inteligence a rozpoznávání hlasu. ČVUT se tak stala jednou z prvních univerzit na světě, která zařadila architekturu Cell do své výuky.

Hlavní kategorie
1. místo: projekt Mobilní aplikace – jízdní řády, Jakub Zahradník a Petr Podhorský
2. místo: projekt Plugin a generátor skriptů pro WebSphere, Tomáš Turek a Jakub Řezníček
3. misto: projekt SecondLife - Procházka Prahou a prezentace katedry počítačů, Tomáš Vichta, Václav Stolín, Jana Žďárská, Jan Hořejší

Kategorie Cell
1. místo: projekt Disparity Map Computation on Cell, Ondřej Korotvička
2. místo: projekt Multi-layer Perceptron on Cell, Michal Navrkal
3. místo: projekt Signal Filtration on Cell, Jaroslav Sýkora

Zvláštní cena poroty
Projekt Rozšíření aplikace SitCom o přehrávání zvuku, Michal Valach

„Naše spolupráce s ČVUT je jedinečnou příležitostí pro studenty, jak se připravit na svou budoucí profesní kariéru. Jako někdejší absolvent ČVUT jsem velice rád, že se daří propojovat teoretické znalosti s tolik žádanými praktickými zkušenostmi,“ hodnotí program Aleš Bartůněk, generální ředitel IBM Česká republika.

Za dobu svého konání byl program dotován částkou více než 56 000 USD. Programu se do dnešního dne zúčastnilo 380 studentů a vznikla řada projektů, které na něj navazují. IBM tak dlouhodobě naplňuje svou strategii podpory a rozvoje vzdělanosti.

Dokumentace projektů soutěže je veřejně dostupná na http://ibm-cvut.felk.cvut.cz/

Komentáře