Pro rychlejší směrování: 100 Mb/s do každé domácnosti

Jednou ze slabin současného internetu je poměrně komplikovaná infrastruktura, která brání plynulému navyšování přenosových kapacit. A tak univerzálnost a flexibilita internetových spojů pomalu přestává být hlavní výhodou této sítě a začíná se stávat její brzdou.

Pro rychlejší směrování: 100 Mb/s do každé domácnosti


Jednou ze slabin současného internetu je poměrně komplikovaná infrastruktura, která brání plynulému navyšování přenosových kapacit. A tak univerzálnost a flexibilita internetových spojů pomalu přestává být hlavní výhodou této sítě a začíná se stávat její brzdou.

Takový je alespoň názor americké Státní vědecké nadace (National Scinence Foundation). Tato organizace se rozhodla finančně podporovat projekt, který má zkoumat možné cesty rozvoje internetu, zejména zvyšování přenosové kapacity a zjednodušování infrastruktury. Výsledky by měly být k dispozici v průběhu několika let.
Projektu se má zúčastnit 8 subjektů se státního i soukromého sektoru. Spojený výzkumný tým má v plánu vytvořit v USA vysokorychlostní páteřní síť se zhruba 100 velkými regionálními distribučními centry. Tato optická síť by měla připojit až 100 milionů domácností (tedy zhruba desetkrát více než je připojeno v současnosti pomocí klasických měděných vodičů).
Přenosová kapacita by měla dosáhnout úrovně 100 Mb/s do každé domácnosti, tedy dost i na sledování filmů v reálném čase nebo k distribuovanému ukládání programů a dat a práci s nimi prakticky odkudkoli. Proto se technická část projektu zaměřuje na optické přepínače a směrovače, jejichž využití by umožnilo zrychlit směrování dat po síti. Odstraní totiž potřebu převádět při distribuci optický signál na elektrický a zpět.
Pokud má být této kapacitu využito plnou měrou, je třeba zvýšit kvalitu linek a spolehlivost a zabezpečení sítě. Podle názoru zúčastněných odborníků je jedním z nejvýznamnějších úkolů zajištění sítě proti zahlcování vybraných serverů (denial of service) stejně jako proti lavinovitému šíření nejrůznějších virů. Řešením nemusí být jen nové funkce v nastupujícím IPv6, ale i nové technologie, schopné podobné problémy odhalovat automaticky a také je automaticky odstraňovat.
Další z cest vedoucích ke zlepšení situace je zjednodušení infrastruktury. Nové technické prostředky by měly být schopny směrovat data přesněji a rychleji. Díky vyšší spolehlivosti totiž ztrácí smysl několikanásobné zálohování spojů.
NSF je sice státní nadace, ani ona však nepodporuje rozvoj z čirého altruismu. Zadavatelé očekávají postupný ekonomický přínos. Za příjem videa na přání nebo dokonce za individuální sestavování televizních programů bude časem jistě řada zájemců ochotna zaplatit. Kvalitní spoje umožňující například telekonference ovšem mohou ušetřit i peníze dosud vynakládané na dopravu lidí a věcí z jednoho místa na druhé. Podle odhadu ekonomů by mohl širokopásmový Internet postupně přinést americkému hospodářství až 500 miliard dolarů.

Komentáře