Robert Metcalfe a Ethernet

Robert Metcalfe a Ethernet


Počítačová síť založená na technologii Ethernetu dnes spojuje více než 100 milionů počítačů. Jeho duchovním otcem je charismatický Bob Metcalfe, spoluzakladatel společnosti 3Com a dnes i známý publicista, který ve svých sloupcích seznamuje širokou veřejnost s nejnovějšímu trendy nových technologií.

Dnes si již lze jen sotva představit počítač bez lokální sítě, umožňující propojení s dalším počítačem nebo tiskárnou. Připojená zařízení v lokální síti (LAN, Local Area Network) pracují v režimu bez navazování spojení a sdílejí jeden přenosový prostředek, ke kterému je umožněn mnohonásobný přístup. Taková počítačová síť se nejčastěji rozkládá v jediné místnosti, v několika místnostech, v jedné budově, případně v rámci několika sousedních budov nebo například v rámci areálu univerzity. Technologii založenou na Ethernetu, jednom z typů lokálních sítí, vyvinul Robert Metcalfe a jeho tým v Xerox PARC v první polovině 70. let minulého století. Ethernet prošel od té doby značným vývojem a klady této technologie, vyznačující se jednoduchostí protokolu, a tím i snadnou implementací a instalací, se osvědčila natolik, že se prosadila v 80 % všech LAN instalací.
Robert M. Metcalfe, otec Ethernetu, se narodil roku 1946 v New Yorku. První akademické tituly získal na Massachusettském technologickém institutu (MIT), když zde v roce 1969 absolvoval elektrické inženýrství a počítačovou vědu. Jako student se na MIT seznámil s rodícím se Arpanetem, počítačovou sítí propojující několik amerických univerzit, která tvořila jakýsi prazáklad dnešního internetu. Napsal dokonce i populárně-vědecký článek Scenarios for the Arpanet (Scénář pro Arpanet), v němž seznámil širší veřejnost s možnostmi, které tato rozlehlá počítačová síť přináší.

V postgraduálním studiu pokračoval Metcalfe na Harvardské univerzitě, ale zdejší konzervativní a poněkud snobská atmosféra mu příliš neseděla. Aniž by studium přerušil, přijal v roce 1972 nabídku Boba Taylora a začal pracovat v Palo Alto Research Center (PARC), v kalifornském výzkumném středisku společnosti Xerox Corporation. Zde, v srdci Silicon Valley, se už nemusel dohadovat, zda protokol má či nemá formální nedostatky, jak tomu bylo na Harvardu. Stojí za zmínku, že právě v PARCu spatřila světlo světa řada objevů a inovací digitální doby: byla zde vyvinuta například počítačová myš, osobní počítač Alto, wysiwyxg textový editor či laserová tiskárna.

V Xerox PARC byl mladý Metcalfe jmenován šéfem týmu, který dostal za úkol propojit mezi sebou počítače Alto a také periferní zařízení. Tyto počítače se sice nikdy nedostaly do prodeje, ale na jejich základě vznikla koncepce počítačů Xerox Star, které přinesly grafické rozhraní v podobě takzvaných oken. V mnoha směrech na tuto koncepci navázal revoluční Apple Lisa a pochopitelně také MS Windows.----------------------
Základní informační zdroje:
The Legend of Bob Metcalfe - www.wired.com/wired/archive/6.11/metcalfe.html
3Com – Advance the Network - www.3com.com
Ethernet - www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/ito_doc/ethernet.htm
Komentáře