Skener určí DNA z otisků prstů

Kanadští vědci představili nový systém identifikace založený na rychlé izolaci DNA z otisků prstu. Tento systém se v příštích letech uplatní nejen v kriminalistice, ale zřejmě i v centrálních databázích osobních údajů.

Skener určí DNA z otisků prstů


Kanadští vědci představili nový systém identifikace založený na rychlé izolaci DNA z otisků prstu. Tento systém se v příštích letech uplatní nejen v kriminalistice, ale zřejmě i v centrálních databázích osobních údajů.

Určit DNA člověka do patnácti minut již nepředstavuje problém. Jak informoval časopis Small Times (jak už název svědčí, hlavní náplní tohoto média jsou nanotechnologie), kanadským vědcům z univerzity v Ottavě se podařilo vyvinout systém, jak získat potřebnou DNA na základě pouhého otisku prstu - a to dokonce i rok starého. Systém by měl v první fázi zefektivnit práci Královské kanadské jízdní policie, ale lze si představit i další podoby jeho využití, především v lékařství a či ve specializovaných databázových aplikacích.

DNA potřebná pro identifikaci se dosud získává především odběrem krve, což s sebou nese nemalé problémy. Maria Viaznikova, členka a mluvčí týmu, který vyvinul nový postup, prohlásila, že nyní vědcům k přesnému určení DNA stačí pouhá desetina nanogramu; takové množství lze získat i z jediného otisku prstu. Nová technologie byla již oficinální cestou dána k posouzení Americké společnosti pro mikrobiologickou nanotechnologii (American Society for Microbiology's nanotechnology).

S faktem, že z prakticky každého otisku prstu lze získat DNA, jsou vědci obeznámeni již asi pět let. Dosud známé technologie byly ovšem dost pracné a vyžádaly si minimálně sedm hodin intenzivní práce v laboratoři. „My to dokážeme v patnácti minutách,“ prohlašuje nyní sebevědomě Maria Viaznikova. „A to pomocí našeho nového systému, který je navíc mnohem levnější než dosud používané metody.“

Podrobnosti o technologii zatím nejsou známy, neboť tato právě prochází schvalováním u patentového úřadu. Vědecká veřejnost i novináři se na tiskové konferenci s vědci z univerzity v Ottavě zajímali např. o to, zda bude na určení DNA touto metodou bude mít vliv materiál, z něhož je otisk prstu sejmut.

V době rychlého vývoje identifikačních čipů má objev kanadských vědců obrovský význam (pokud se tedy kvalita nové metody potvrdí). Ve spojení s novými softwarovými aplikacemi může identifikační systém skenující DNA z pouhého otisku prstu dosáhnout širokého komerčního využití v nejrůznějších oblastech. Přímo se nabízí např. kombinace se systémem Eurodac, který používají imigrační úředníci Evropské unie. Ten je schopný každou sekundu porovnat s 99,9% e spolehlivostí až 500 tisíc otisků prstů.

Komentáře