Sun spolupracuje s EU na výzkumu přístupnosti softwarových technologií

Sun spolupracuje s EU na výzkumu přístupnosti softwarových technologií


Společnost Sun Microsystems se podílí na novém výzkumném programu AEGIS, kterého se účastní na dvě desítky partnerů a jenž se uskutečňuje díky výraznému přispění grantu Evropské komise.

Jde o důležitou investici do výzkumu a vývoje bezproblémové přístupnosti budoucích informačních a komunikačních technologií s ohledem (nejen) na hendikepované spoluobčany. Sun v rámci celého projektu zastává mj. funkci hlavního technického manažera.

V konsorciu nenajdeme pouze pražské zastoupení společnosti Sun Microsystems, ale také České vysoké učení v Praze a další významné firmy a výzkumné instituce z Řecka, Španělska, Velké Británie, Belgie, Německa, Rumunska, Švýcarska, Švédska či Kanady – mezi nimi například America Online UK, Centre for Research and Technology Hellas, Fraunhofer IAO, Research In Motion, University of Cambridge ad. Je vhodné zmínit, že v České republice trvá spolupráce Sunu s FEL ČVUT od roku 2003, již o rok později byla společně založena i první středoevropská laboratoř na výzkum použitelnosti softwaru (Usability Lab).

Proč je důležitý výzkum přístupnosti technologií?

Asi desetina světové populace má nějakou formu znevýhodnění, většina z nich je právě díky svému hendikepu nezaměstnaná zcela, či zaměstnaná pouze na částečný úvazek. Projekt AEGIS představuje významný krok k dosažení bezproblémové přístupnosti moderních technologií v široké škále oblastí – od samotné podpory v rámci softwaru přes IT infrastrukturu až po definování jasných a jednotných standardů. Potřebné prostředky do celkového rozpočtu 12,6 milionu eur přitom poskytla nejen samotná Evropská komise (8,22 milionu eur), ale i ostatní partneři konsorcia. Z pohledu Sunu jsou do projektu – mimo Prahy – významněji zapojena také vývojová centra v Německu, Irsku, Číně a Spojených státech.

"Pro Sun je velkou výzvou, že byl přizván do velkého projektu z oblasti přístupnosti, který má i významnou podporu Evropské komise," říká Pavel Šuk, ředitel Pražského vývojového centra společnosti Sun Microsystems. "Věřím, že právě projekt AEGIS může přenést reálné výsledky výzkumu desítek předních institucí blíže praktickému nasazení – tedy u vývojářů nejen v Evropě, ale i ve světě. Díky open source technologiím je zajištěno, že výstupy budou dostupné všem, kteří o ně v budoucnu projeví zájem."

„Sun má s výzkumem v oblasti přístupnosti informačních technologií mnohaleté zkušenosti, především díky neutuchající práci stovek vývojářů v USA i v rámci špičkového vývojového centra v České republice,“ dodává Jiří Mžourek, senior manažer společnosti Sun Microsystems a předseda sdružení Prague ACM SIGCHI.

„Neméně důležitou je naše spolupráce s předními vědeckými a vzdělávacími institucemi, jakou je i ČVUT v Praze. Svědčí o tom i prosincové společné otevření Center of Excellence, v rámci jehož programu Sun uvolní prostředky ve výši pěti milionů korun.“

Na startu výzkumu a vývoje

Projekt AEGIS je plánován na 42 měsíců, zahájení proběhlo již letos v září v Praze. Třemi klíčovými oblastmi jsou otevřené desktopové aplikace, komplexní internetové aplikace (někdy také označované jako Web 2.0) a přístupnost u mobilních zařízení (technologie Java). Srdcem projektu jsou a budou open source technologie, které zajišťují možnost širokého nasazení výsledků výzkumu a vývoje v následné každodenní praxi. Přímé uplatnění tak najdou mj. otevřený operační systém Open Solaris, komplexní balíček kancelářských aplikací OpenOffice.org či pokročilá vývojářská prostředí a platformy Java, JavaFX či NetBeans. „Duší“ projektu jsou lidé s nejrůznějšími hendikepy – právě k nim jsou zaměřeny plánované cíle. Některé z organizací, sdružující postižené, jsou i přímou součástí týmu projektu AEGIS.

Pamatováno je však i na samotné vývojáře – čím pro ně bude budování přístupných softwarových aplikací jednodušší, tím více jich posléze nalezneme v rukou uživatelů. To samozřejmě zahrnuje i snahu o maximální dostupnost a jednoduchost výstupů výzkumu.

Autoři projektu věří, že lze dramaticky snížit cenu technologií přístupnosti softwaru s pomocí:

  • přesunu od reverzního inženýrství a uzavřených řešení k plně integrovaným a široce podporovaným architekturám pro oblast přístupnosti,
  • snížení ceny takovýchto softwarových technologií co nejblíže k nule – z hlediska času vývojářů i finanční náročnosti,
  • vybudování široké nabídky open source technologií, které mohou být využívány přímo a po celém světě, bez nutnosti licenčních poplatků.
Komentáře