K velkému překvapení na poli výzkumu fullerenů došlo, když americký fyzik Arthur Hebard demonstroval, že molekuly buckymíče ve spojení s malým množstvím alkalického kovu (draslíku nebo rubidia) jsou supravodivé. Supravodivost objevil již v roce 1911 holandský fyzik Heike Kamerlingh Onnes, jenž ji definoval jako neexistenci elektrického odporu v určitých látkách při teplotě blízké absolutní nule. Přijatelné vysvětlení tohoto jevu bylo vypracováno na základě kvantové teorie až v druhé polovině 20. století, zasloužili se o něj Američané John Bardeen, Leon N. Cooper a John R. Schrieffer (tzv. teorie BCS).

Svět podle fullerenů: Počítače, supravodiče, magnety a nanotechnologie


Komentáře