Jak zajistit při migraci na Windows 7 rychlý a reálný přínos pro podnik

Praktická příručka pro předvídavé lídry
V průběhu příštích dvou let bude muset řada podniků přistoupit k migraci výpočetního prostředí na novou platformu Microsoft Windows 7. Přestože tedy nová platforma sama o sobě nepřináší žádné významné zvýšení produktivity, náklady na manuální migraci obvyklým způsobem – ve smyslu odpracovaných hodin a spotřebovaného rozpočtu – mohou být obrovské. Podívejte se na Scénář A, a uvidíte proč.


Migrace na Windows 7 VMware View

Jasné argumenty pro realizaci
Správa osobních počítačů zaměstnanců je v současnosti časově náročná, nákladná a nepříjemná práce. Lidé ve všech odděleních dnes běžně spoléhají na osobní počítače při plnění svých pracovních povinností, přičemž správa celého inventáře osobních počítačů klade vysoké nároky na IT tým a současně odčerpává cenné zdroje. Jinými slovy spotřebovává peníze na úkor inovačních projektů na rozvoj podniku, kterým bychom se věnovali raději. Až dosud to byla neřešitelná situace.